Prawa autorskie

W naszej kancelarii zajmujemy się m.in. sprawami z zakresu prawa autorskiego, współpracując z osobami o długoletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Osoby te posiadają także doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów prowadzących działalność kulturalną i instytucji kultury w pełnym zakresie. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie prawa patentowego i wynalazczego oraz własności intelektualnej.