Prawa autorskie

W naszej kancelarii zajmujemy się m.in. sprawami z zakresu prawa autorskiego, wspólpracując z osobami o długoletnim doświadczeniu z tej dziedzinie. Osoby te posiadają także doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów prowadzących działalność kulturalną i instytucji kultury w pełnym zakresie. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie prawa patentowego i wynalazczego oraz własności intelektualnej.