Prawo geologiczne i górnicze

Nasza kancelaria prawna zajmuje się sprawami z zakresu prawa geologicznego i górniczego, posiadając wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Zakres naszych usług obejmuje: reprezentowanie podmiotów oraz osób fizycznych w postępowaniach przed organami nadzoru górniczego oraz organami administracji i sądami. Ponadto reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach związanych z udzieleniem lub zmianą koncesji, sporządzania kontraktów dotyczących prowadzenia działalności uregulowanej w prawie górniczym i geologicznym, prowadzimy doradztwo prawne dotyczące wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności górniczej.