Prawo geologiczne i górnicze

Nasza kancelaria prawna zajmujen się m.in. sprawami z zakresu prawa geologicznego i górniczego. Posiadamy prawników będących specjalistami w tej dziedzine. Oferujemy pomoc prawną z zakresu:

  • pozyskiwania złóź węglowodorów i wydobywania ich,
  • prowadzenia postępowań koncesyjnych dot. geologii i górnictwa,
  • przygotowywania i zmian umów dotyczącyc użytkowania górniczego,
  • przygotowywania interpelacji i przenoszenia umów użytkowania górniczego,
  • wykładni zawieranych umów,
  • sporządzania niezbędnej dokumentacji geologicznej,
  • projektowania zagospodarowania złóż,
  • obsługi kontraktów związanych m.in. ze sprzętem górniczym.

Świadczymy także szeroką pomoc prawną w pozyskiwaniu i korzystaniu z informacji geologicznej,a także udostępnianiu jej osobom trzecim. Dobro przedsiębiorcy jest dla nas kluczowe, zatem zajmujemy się profesjonalnym doradztwem prawnym w zakresie inwestycji w dziedzinie geologii i górnictwa. Wspieramy Klientów w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę czy na użytkowanie obszaru, a także decyzji m.in. w sprawie wyłączania gruntów z produkcji rolnej. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach sądowych czy przed organami administracji publicznej i samorządowej. Pomagamy jednocześnie naszym Klientom dobrze przygotować się do procesów. Chętnie wyjaśniamy trudne zagadnienia z dziedziny prawa geologicznego i górniczego. Do naszych kompetencji należy ponadto obsługa procesów komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, ich prywatyzacji oraz przekształceń czy restrukturyzacji.