Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria zajmuje się od wielu lat sprawami rodzinnymi, prowadząc sprawy o rozwód i separację, alimenty, władzę rodzicielską, dotyczące kontaktów z dziećmi, ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także sprawy dotyczące opieki i kurateli - np.: ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opiekuna lub kuratora.