Sprawy egzekucyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w prowadzeniu egzekucji sądowej i administracyjnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskaniu tytułów wykonawczych i prowadzeniu na ich podstawie czynności egzekucyjnych zarówno w zakresie egzekucji świadczeń pienieżnych oraz o charakterze nie pienieżnym np.: realizacja kontraktów, uzyskanie określonych oświadczeń woli, egekucja przez zarząd przymusowy i inne.