Sprawy egzekucyjne

Sprawy dotyczące egzekwowanie zadłużeń mieszczą się w zakresie prawa cywilnego i takimi sprawami zajmuje się nasza Kancelaria - odzyskiwaniem należności od dłużników. Odzyskujemy należności na początku na polubownej drodze windykacyjnej, jeżeli to nie przynosi skutku kierujemy w imieniu klienta sprawę do sądu celem otrzymania nakazu zapłaty, a następnie przekazujemy sprawę bezpośrednio do kancelarii komorniczej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących egzekwowania długów, przedstawiamy, jak wygląda odzyskanie długu od złożenia wniosku o klauzurę wykonalności poprzez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Odzyskanie długu zaczynamy od skierowania bezpośrednio do dłużnika pisemnej informacji o prowadzonej sprawie wraz z informacją o aktualnym saldzie zadłużenia. Powiadamiamy dłużnika także o tym, jakie mogą być kolejne kroki w przypadku braku spłaty zadłużenia w terminie podanym w korespondencji. Uchylanie się od spłaty, brak kontaktu i chęci spłaty chociażby ratalnej powoduje skierowanie przez nas w imieniu wierzyciela sprawy do Sądu celem otrzymania nakazu zapłaty. Po jego otrzymaniu sprawa jest przekazywana odpowiedniemu organowi egzekucyjnemu czyli komornikowi. Komornik wszczyna postępowanie i jednocześnie zajmuje wszystkie rachunki bankowe dłużnika oraz informuje pracodawcę o trwającym postępowaniu.

W ramach naszej pracy zajmujemy się nie tylko przygotowaniem wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie czy też wznowienie przerwanej egzekucji, ale także kontrolujemy pracę komornika, postępy jego pracy, a jeżeli egzekucja przez dłuższy czas jest bezskuteczna sprawdzamy czy komornik wykonuje swoją prace rzetelnie, jeżeli nie - pomagamy w przygotowaniu skargi na działania komornika.

Zapraszamy do współpracy z nami osoby, które nie mogą sobie poradzić z odzyskaniem długu - przyjmujemy sprawy związanie z zadłużeniami od osób zamieszkujących nie tylko na obszarze prowadzenia naszej działalności. Pomagamy także zadłużonym wyjść ze spirali zadłużenia poprzez negocjacje warunków spłaty z wierzycielami (sporządzanie pism i wniosków w imieniu dłużnika, pomoc w sprawach egzekucji komorniczej).