Sprawy egzekucyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w prowadzeniu egzekucji sądowej i administracyjnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskaniu tytułów wykonawczych i prowadzeniu na ich podstawie czynności egzekucyjnych zarówno w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych oraz o charakterze niepieniężnym np.: realizacja kontraktów, uzyskanie określonych oświadczeń woli, egzekucja przez zarząd przymusowy i inne.