Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze stanowi jeden z obszarów głównych praktyk wielu kancelarii prawniczych. W warunkach rozwoju przedsiębiorczości i skomplikowanego systemu prawa podmioty gospodarcze coraz chętniej korzystają z usług wyspecjalizowanych prawników.

Prawo gospodarcze dzieli się na publiczne prawo gospodarcze oraz prywatne prawo gospodarcze.

W zakresie publicznego prawa gospodarczego pozostają wszelkie regulacje związane z formalnym ujęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria świadcząca usługi w ramach publicznego prawa gospodarczego doradza przedsiębiorcom w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, warunków związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie określonej działalności regulowanej, procedur związanych z rejestracją patentów oraz znaków towarowych oraz szeregu postępowań związanych z zamówieniami publicznymi oraz partnerstwem publiczno prywatnym. Kancelaria reprezentuje także swoich klientów przed urzędami oraz sądami rejestrowymi.

Prywatne prawo gospodarcze (zwane także potocznie prawem handlowym, gospodarczym i handlowym) reguluje stosunki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. W zakresie prywatnego prawa gospodarczego kancelaria doradza w zakresie przybrania określonej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, przygotowuje projekty uchwał organów spółki, przygotowuje procedury działania w spółce. W obrocie gospodarczym reprezentuje spółkę podczas negocjacji z kontrahentami, sporządza projekty umów handlowych oraz reprezentuje klientów przed sądami w zakresie sporów zarówno z kontrahentami jak i klientami (także w zakresie prawa konsumenckiego). Współpraca możliwa jest, według wyboru klienta, zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych porad prawnych.