Prawo medyczne

Prawo medyczne jako gałąź prawa jest wyjątkowo różnorodna, zarówno jeżeli chodzi o regulowaną materią jak i sam typ przepisów wchodzących w jego skład. Prawo medyczne reguluje bowiem zarówno stosunki administracyjnoprawne (odnoszące się do samej organizacji służby zdrowia), cywilnoprawne (odnoszące się do zobowiązań powstałych przy wykonywaniu usług medycznych) jak i karnoprawne (regulujące odpowiedzialność karną osób dopuszczających się przestępstw i wykroczeń powiązanych z leczeniem osób). Kancelaria zajmująca się prawem medycznym może więc udzielać pomocy prawnej na różnych poziomach.

W zakresie administracyjnego prawa medycznego prawnicy udzielają porad dotyczących sposobów wykonywania obowiązków administracyjnych związanych z rejestracją prowadzenia zakładu medycznego jak i jego prawidłowym funkcjonowaniem. Nierzadko sporządzają wewnętrzne regulaminy oraz wzory dokumentów. Prawnicy udzielają także stałych porad prawnych w zakresie kontaktów osób decyzyjnych z organami państwowymi oraz samorządowymi.

W zakresie prawa cywilnego związanego z medycyną prawnicy reprezentują zarówno zakłady medyczne jak i pacjentów dochodzących swoich roszczeń odszkodowawczych względem szpitala za różnego rodzaju szkody spowodowane błędnym leczeniem. W tym wypadku prawnik powinien doskonale znać nie tylko przepisy cywilnoprawne ale także realia dotyczące leczenia pacjentów. Powinien mieć doskonałą bazę informacyjną oraz doświadczenie, które pozwoli trafnie reagować na twierdzenia strony przeciwnej.

W przypadku medycznego prawa karnego prawnicy podejmują się obrony lekarzy oskarżonych o popełnienie przestępstw oraz wykroczeń związanych z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych. Posiadanie dobrego prawnika jest tym bardziej ważne w takich sprawach, ponieważ wniesienie aktu oskarżenia (czy nawet samo powołanie lekarza do uczestnictwa w procesie w roli podejrzanego) skutkować może zawieszeniem w pełnieniu obowiązków zawodowych. Prawidłowe prowadzenie sprawy polegać będzie więc w pierwszej kolejności na niedopuszczeniu sprawy do etapu sądowego, dopiero gdy to się nie uda- uzyskaniu prawomocnego wyroku uniewinniającego. Prawnicy reprezentują także pokrzywdzonych występujących w postępowaniach karnych w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz subsydiarnych.